Hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ, các câu hỏi thường gặp

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về quá trình nộp đơn xin nhập tịch, phỏng vấn và tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ.

Những câu hỏi & đáp này mang tính tham khảo. Quý vị cần tìm hiểu thông tin phù hợp nhất cho trường hợp của mình.

Điều kiện nhập quốc tịch Mỹ

 1. Được 18 tuổi trở lên.
 2. Là một thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 5 năm hoặc 3 năm, tùy vào việc quý vị nhận được tư cách bằng cách nào.
 3. Là người có nhân cách tốt.
 4. Có kiến thức cơ bản về chính phủ Hoa Kỳ (yêu cầu này cũng có thể được miễn vì thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần)
 5. Có thời gian cư trú liên tục và hiện diện trên thực tế tại Hoa Kỳ.
 6. Có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản. Có các trường hợp ngoại lệ đối với quy định này đối với người mà tại thời điểm nộp đơn:
 • Được 55 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 15 năm; hoặc
 • Được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm; hoặc
 • Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.

Lệ phí thi quốc tịch Mỹ

 • Kể từ ngày 01/04/2024 lệ phí thi quốc tịch sẽ thay đổi từ 725 USD thành 760 USD.

Công cụ tính chi phí nhập tịch: https://www.uscis.gov/feecalculator

Ngoài ra, một số đương đơn thu nhập thấp (nếu thu nhập hộ gia đình được ghi nhận hàng năm lớn hơn 150% nhưng không vượt quá 400% thu nhập hộ nghèo tiêu chuẩn của Liên Bang) được giảm phí nộp đơn N-400 $380.

lệ phí thi quốc tịch mỹ 2024

Thu nhập hộ gia đình được ghi nhận hàng năm nhỏ hơn hoặc bằng 150% thu nhập hộ nghèo tiêu chuẩn của Liên Bang được miễn lệ phí.

Tham khảo: https://www.uscis.gov/forms/filing-fees/poverty-guidelines

Lưu ý: sau khi nộp phí sẽ không được hoàn lại.

Điều kiện xin miễn phí nộp đơn thi quốc tịch Mỹ

Xin miễn, giảm phí nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ

Để biết chi tiết về tính đủ điều kiện và hướng dẫn nộp đơn. Hãy xem mẫu I-942 để yêu cầu giảm phí và mẫu N-400 để xin nhập quốc tịch.

Mẫu miễn lệ phí thi: https://www.uscis.gov/i-912
Nguồn tham khảo: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/g-1055.pdf

Đi lăn tay mang theo giấy tờ gì?

Thông báo của bạn sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về những gì bạn nên mang theo. Bạn cũng phải mang theo:

 • Thông báo cuộc hẹn ASC của bạn (Mẫu I-797C). Nếu bạn nhận được nhiều thông báo cuộc hẹn lăn tay, vui lòng mang tất cả các thông báo đến cuộc hẹn của bạn tại ASC; và
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Chẳng hạn như thẻ xanh, hộ chiếu hoặc bằng lái xe…

USCIS khuyên bạn nên in hoặc lưu một bản sao của đơn đăng ký N-400 đã điền đầy đủ thông tin cho hồ sơ của bạn. Bạn nên xem lại bản sao này trước khi đến cuộc hẹn với ASC. USCIS không thể cung cấp cho bạn một bản sao tại cuộc hẹn của bạn.

Thẻ xanh 10 năm bao lâu thi quốc tịch

Vui lòng xem mục Khi nào thường trú nhân được xin nhập tịch Mỹ?Giới hạn đi thời gian đi ra khỏi nước Mỹ.

Mất thẻ xanh có nộp đơn xin nhập quốc tịch được không?

Nếu bạn bị mất thẻ xanh. Bạn phải làm đơn I-90 để xin cấp lại thẻ xanh. Sau khi nhận được đơn của bạn. Uscis sẽ gửi tờ thông báo chấp thuận cấp lại. Bạn sử dụng thông báo này để gửi cùng đơn N-400 thay cho thẻ xanh.

Ngoài ra, đến ngày tuyên thệ nhưng thẻ xanh chưa về bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để làm bằng chứng chứng minh tình trạng cư trú của mình.

Điều kiện thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt

 • Được 55 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 15 năm; hoặc
 • Được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm; hoặc
 • Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.
 • Được 65 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm. Ngoài ra, chỉ cần học 20 câu hỏi trong phần phỏng vấn 100 câu Civics.

Khi nào thường trú nhân được xin nhập tịch Mỹ?

Thường trú nhân 5 năm

 • Bạn có thẻ xanh thông qua diện bảo lãnh cha mẹ hoặc bảo lãnh con; hoặc
 • Bảo lãnh anh chị em; hoặc
 • Kết hôn với thường trú nhân hay kết hôn với công dân Mỹ mà ly hôn trong vòng 3 năm.

Trường hợp này bạn phải là thường trú nhân cư trú liên tục tại Mỹ ít nhất 5 năm, ở tiểu bang bạn nộp đơn ít nhất 3 tháng, không có chuyến đi nào ra khỏi nước mỹ kéo dài trên 6 tháng.

Trường hợp đi trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm vẫn có thể nộp được nhưng cần phải chứng minh không phá vỡ tình trạng cư trú liên tục.

Thường trú nhân diện kết hôn

Nếu bạn có thẻ xanh thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ. Bạn phải là thường trú nhân cư trú liên tục tại Mỹ ít nhất 3 năm, ở tiểu bang bạn nộp đơn ít nhất 3 tháng, không có chuyến đi nào ra khỏi nước mỹ kéo dài trên 6 tháng.

Giới hạn đi thời gian đi ra khỏi nước Mỹ

Đi ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Tổng số ngày đi không quá nửa thời gian cư trú được yêu cầu (2.5 năm đối với diện 5 năm và 1.5 năm đối với diện 3 năm). Không có chuyến đi nào kéo dài quá 6 tháng.

Đây được gọi là thời gian hiện diện thực tế. Để tính thời gian hiện diện thực tế của mình, quý vị hãy tính tổng thời gian quý vị đã sống ở Hoa Kỳ. Sau đó trừ đi tất cả những ngày quý vị đã đi nước ngoài.

Đi một chuyến trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm. vẫn nộp đơn được, nhưng rơi vào trường hợp đặc biệt.

Ra khỏi Mỹ quá 6 tháng nhưng dưới 1 năm

Quý vị có thể xin nhập tịch Mỹ theo đúng tiến trình nếu nộp hồ sơ chứng minh được mình không làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục:

 • Người nộp đơn đã không chấm dứt công việc của mình tại Hoa Kỳ;
 • Các thành viên gia đình trực tiếp của đương đơn vẫn ở Hoa Kỳ;
 • Người nộp đơn vẫn có toàn quyền vào hoặc tiếp tục sở hữu hoặc thuê nhà ở Hoa Kỳ;
 • Không có việc làm trong khi ở nước ngoài.

hồ sơ chứng minh cư trú liên tục

Ra khỏi Mỹ 1 năm trở lên

Nếu rời khỏi Mỹ 1 năm trở lên dù trước hay sau khi nộp đơn N-400, thường trú nhân đã phá vỡ tình trạng cư trú liên tục tại Mỹ. Thời gian này sẽ được tính lại từ ngày bạn quay trở lại Mỹ.

Nếu người nộp đơn có đơn xin bảo lưu nơi cư trú cho mục đích nhập tịch (Mẫu N-470) được chấp thuận. Bạn vẫn có thể xin nhập tịch.

Khi nào được nộp đơn N-400 xin nhập quốc tịch?

Bạn có thể nộp đơn 3 tháng trước khi đủ điều kiện nhập tịch. Nghĩa là, bạn có thể gửi đơn khi là thường trú nhân 4 năm 9 tháng hoặc 2 năm 9 tháng (diện kết hôn).

Kiểm tra thời gian được nộp đơn xin nhập tịch tại: https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator

Hồ sơ xin nhập tịch Mỹ

 1. Đơn xin nhập tịch (mẫu N-400)
 2. Bản sao thẻ xanh.
 3. Thẻ an sinh xã hội, ID hoặc bằng lái nới tiểu bang sinh sống.
 4. Thông tin đăng ký quân dịch với Selective Service nếu là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
 5. Lệ phí

Nội dung đơn N-400 bị sai sót

Trường hợp gần đến ngày phỏng vấn và quý vị phát hiện sai sót trong đơn N-400 của mình. Quý vị cần thành thật và không nên che dấu và thực hiện một số việc sau:

 • Viết xuống một tờ giấy các nội dung cần thay đổi, bổ sung.
 • Trong buổi phỏng vấn, sau khi tuyên thệ nói sự thật. Trao tờ giấy cho người phỏng vấn. (Officer)

Điều này chứng tỏ đây chỉ là một sự sơ sót và chúng ta báo cáo ngay chứ không che dấu gì hết.

Từ ngày nộp đơn đến ngày thi đợi bao nhiêu lâu?

Thời gian chờ thi quốc tịch Mỹ: từ ngày nộp đơn đến ngày thi quốc tịch khoảng 3 – 12 tháng. USCIS đang tiếp tục hiện đại hóa và cải thiện quy trình nhập quốc tịch và muốn giảm thời gian xuống còn trung bình 6 tháng sau khi nộp Mẫu đơn N-400.

Thi đề 2008 hay 2020?

Theo hướng dẫn của USCIS, mọi trường hợp đều có thể thi đề 2008. Đề 2008 ít câu hỏi và đơn giản hơn đề 2020 rất nhiều.

thi quốc tịch mỹ đề 2008 hay 2020

Tài liệu tự ôn thi quốc tịch Mỹ

Học 100 câu Civics hay theo bộ đề mới 128 câu?

Hiện nay, khi xin nhập quốc tịch Mỹ. Bạn sẽ học 100 câu hỏi về lịch sử và công quyền Hoa Kỳ cũ, 128 câu trong bộ đề mới không được áp dụng nữa.

Được thi quốc tịch Mỹ bao nhiêu lần?

Bạn sẽ có hai lần làm bài kiểm tra tiếng Anh và kiến thức công dân cũng như trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến đơn xin nhập tịch của bạn bằng tiếng Anh. Bạn sẽ được kiểm tra lại phần kiểm tra mà bạn đã trượt (tiếng Anh hoặc dân sự) trong khoảng thời gian từ 60 đến 90 ngày kể từ ngày phỏng vấn đầu tiên của bạn.

Nếu rớt 2 lần và đơn đăng ký của bạn bị từ chối, thư từ chối phải cho biết ngày bạn có thể tiếp tục xin quốc tịch nhập quốc tịch. Lúc này bạn sẽ cần phải hoàn thành và gửi lại mẫu N-400 mới và trả lệ phí một lần nữa. Bạn cũng sẽ lấy dấu vân tay lại. Có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu quá trình xin nhập quốc tịch Mỹ.

Bao lâu mới được thi quốc tịch lần 2?

Trong khoảng thời gian từ 60 đến 90 ngày kể từ ngày phỏng vấn đầu tiên của bạn. Nếu bạn trượt bất kỳ phần nào của bài kiểm tra nhập tịch trong lần phỏng vấn đầu tiên, bạn sẽ được kiểm tra lại phần bài kiểm tra mà bạn đã trượt trong lần 2.

Tham khảo:

https://www.uscis.gov/citizenship/learn-about-citizenship/commonly-asked-questions-about-the-naturalization-process

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

33 BÌNH LUẬN

 1. Dạ cho em hỏi lịch thi quốc tịch của em là vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 nhưng em đã không đi vào ngày đó. Em rất lo lắng và không biết phải làm như thế nào ạ. Mong Người Việt USA giải đáp và hướng dẫn cho em biết những gì em cần làm. Em mong sẽ sớm nhận được hồi âm. Em cảm ơn!

 2. Dạ cho em hỏi em đã thi quốc tich 1/28/2022 nhân viên cho em 1 tờ giấy, trong đó nói em đã đậu phỏng vấn, nhưng chưa quyết định cuối cùng cho truong Hợp của em , vì em bị 1 vé phạt lái xe , nhưng em đã làm mất, nên em không mang theo , nhân viên phỏng vấn nói là em phải về chờ đợi, nếu họ yêu cầu, thì em phải gởi vé phạt cho họ, còn nếu không họ sẽ cho em ngày đi tuyên thệ, nhưng em đã chờ 8 tháng mà vẫn chưa thấy giải quyet Trường hợp của em , cho em hỏi có cách nào để họ giải quyet nhanh hơn không ạ , và trong thời gian này em có thể đi về việt nam không ạ ? Em xin cảm ơn

  • Bạn nên làm 1 buổi hẹn với sở di trú để làm sáng tỏ việc này. Nếu thẻ xanh còn hợp lệ, bạn vẫn có thể về Việt Nam. Tuy nhiên, theo chúng tôi bạn nên giải quyết mọi chuyện trước khi về Việt Nam.

 3. Xin chào!

  Ngày 6/22/2022 tôi thi rớt lần 1. Sau đó họ gửi giấy thi lần 2 vào 8/29/2022 nhưng vào ngày 7/29/2022 USCIS gửi giấy cancel thi lần 2 và cho đến nay vẫn không nhận được thông báo thi lại. Vậy xin bạn cho biết lý do như thế nào. Tôi ở California. Xin cảm ơn!

  • Anh/chị chờ hoặc thông báo nhé. Trường hợp này không biết thời gian là bao lâu.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?