Trang chủThi quốc tịch Mỹ6 điều kiện cơ bản để nhập quốc tịch Mỹ

6 điều kiện cơ bản để nhập quốc tịch Mỹ

Nếu bạn không phải là nhận được quốc tịch do sinh tại Hoa Kỳ hoặc không tự động nhận được quốc tịch Hoa Kỳ từ cha/mẹ sau khi sinh. Bạn có thể trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua quá trình nhập tịch (Naturalization Process).

Nguồn: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/B3-Vietnamese.pdf

Quy trình làm đơn xin tư cách công dân Mỹ được gọi là nhập tịch. Để hội đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch, trước tiên quý vị phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định do luật nhập cư của Hoa Kỳ quy định. Nói chung, để đủ điều kiện nhập tịch, quý vị đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

6 điều kiện để nhập quốc tịch Mỹ

 1. Được 18 tuổi trở lên.
 2. Là một thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 5 năm hoặc 3 năm, tùy vào việc quý vị nhận được tư cách bằng cách nào.
 3. Là người có nhân cách tốt.
 4. Có kiến thức cơ bản về chính phủ Hoa Kỳ (yêu cầu này cũng có thể được miễn vì thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần)
 5. Có thời gian cư trú liên tục và hiện diện trên thực tế tại Hoa Kỳ. Hầu hết những người nộp đơn nhập quốc tịch phải sống ở tiểu bang hay quận USCIS nơi họ nộp đơn ít nhất ba tháng. Các sinh viên có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch ở nơi đi học hoặc nơi gia đình của mình sống (nếu còn phụ thuộc vào hỗ trợ của phụ huynh).
 6. Có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản. Có các trường hợp ngoại lệ đối với quy định này đối với người mà tại thời điểm nộp đơn:
 • Được 55 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 15 năm; hoặc
 • Được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm; hoặc
 • Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.

Khi nào làm đơn xin nhập tịch?

Quý vị có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu quý vị ở độ tuổi ít nhất là 18 và đã là thường trú nhân của Hoa Kỳ:

 • Trong ít nhất 5 năm; hoặc
 • Trong ít nhất 3 năm, trong thời gian đó quý vị, và vẫn, kết hôn với và có quan hệ hôn nhân với công dân Hoa Kỳ; hoặc
 • Phục vụ vinh dự trong quân đội Hoa Kỳ.

Bạn có thể nộp đơn 3 tháng trước khi đủ điều kiện nhập tịch. Nghĩa là, bạn có thể gửi đơn khi là thường trú nhân 4 năm 9 tháng hoặc 2 năm 9 tháng. Vợ, chồng nhất định của công dân Hoa Kỳ và/hoặc phục vụ quân đội có thể làm đơn xin nhập tịch sớm hơn thời gian cho biết bên trên.

Kiểm tra thời gian được nộp đơn xin nhập tịch tại: https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator

Tài liệu tham khảo

M-476: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-476.pdf

Tôi nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ bằng cách nào?: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/B3-Vietnamese.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây