Thi lý thuyết bằng lái xe ở Oregon 2022 [Tài liệu + Đề thi thử]

1097

Tài liệu học và đề thi thử bằng lái xe ở tiểu bang Oregon. Đây là một trong những tiểu bang cho phép bạn thi lý thuyết bằng tiếng Việt.

Đề thi trắc nghiệm gồm 35 câu hỏi. Bạn phải trả lời đúng 28 câu hỏi để nhận điểm đậu. Lệ phí để thực hiện bài kiểm tra này là $5.

Tài liệu học thi lái xe tiểu bang Oregon

Nội dung thi lý thuyết để kiểm tra kiến thức khi tham gia giao thông sẽ có trong cuốn hướng dẫn lái xe Oregon. Sách hướng dẫn này bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để vượt qua bài kiểm tra. Trong sách còn có các “Sample Test Questions” cho bạn tham khảo.

Thi lý thuyết bằng lái xe tại Oregon

Đề thi thử lý thuyết bằng lái xe tại Oregon – Đề thi kiểm tra kiến thức trước khi thi bằng lái xe tại Oregon. Các câu hỏi trong bài thi thử được biên tập dựa vào sách hướng dẫn lái xe của tiểu bang.

Chia sẻ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?