Trang chủThi quốc tịch Mỹ42 câu đọc viết thi quốc tịch Mỹ

42 câu đọc viết thi quốc tịch Mỹ

Tổng hợp các câu hỏi trong phần thi đọc viết trong quá trình phỏng vấn quốc tịch Mỹ. Bạn có thể học cách đọc câu từ người giỏi tiếng anh hay sử dụng các công cụ đọc câu tiếng anh online.

Thi đọc viết là phần thi nhỏ trong toàn bộ quá trình phỏng vấn quốc tịch. Bạn có thể đọc trọn bộ tài liệu thi quốc tịch để biết các nội dung thi.

Bạn có thể tham khảo các đọc của video trên hoặc nhờ người giỏi tiếng Anh trợ giúp.

42 câu đọc viết thi quốc tịch Mỹ

Stt Reading Writing
1 What are the colors of the American flag? The American flag is red, white and blue.
2 What is the name of our first President? Washington is our first President.
3 What do we have to pay the government? We have to pay taxes.
4 When is Independence Day? Independence Day is in July.
5 What is one right citizens have? Citizens can vote.
6 Where does Congress meet? Congress meets in Washington.
7 What do people want in America? People want to vote in America.
8 What is the largest state? Alaska is the largest state.
9 What country is to the south of the U.S.? Mexico is to the south of the U.S.
10 When is Flag Day? Flag Day is in June.
11 Who is the Father of the country? President Washington is the Father of the country.
12 What is the capital of the United States? The capital of the United States is Washington, D.C.
13 Who lived here first? American Indians lived here first.
14 Who can vote? Citizens can vote.
15 Who was the second President? Adams was the second President.
16 How many states does the U.S. have? The United States has fifty states.
17 Why do people come to America? People come to the United States to be free.
18 Where does the President live? The President lives in the White House.
19 When is Thanksgiving? Thanksgiving is in November.
20 Who is in the dollar bill? President Washington is on the dollar bill.
21 What country is to the north of the U.S.? Canada is to the north of the U.S.
22 What city was the first capital of the United States? New York city was the first capital of the United States.
23 Who elects Congress? The citizens elect Congress.
24 Where is the White House? The White House is in Washington, D.C.
25 How many Senators does Congress have? The Congress has one hundred Senators.
26 When is Labor Day? Labor Day is in September.
27 Who was Abraham Lincoln? Lincoln was the President during the civil war.
28 Who has the right to vote? Citizens have the right to vote.
29 When is President’s Day? President’s Day is in February.
30 What state has the most people? California has the most people.
31 What was one of the first states? Delaware was one of the first states of the United States.
32 Who lives in the White House? The President lives in the White House.
33 Who was George Washington? George Washington was the first President.
34 When do we vote for President? We vote for President in November.
35 When is Memorial Day? Memorial Day is in May.
36 What is one right in the Bill of Rights? Freedom of speech is one right in the Bill of Rights.
37 What is the largest city in America? New York city is the largest city.
38 When is Columbus Day? Columbus Day is in October.
39 What do people want when they come to America? People want freedom of speech.
40 Where do Senators meet? Senators meet in Congress.
41 Who was the first President? Washington was the first President.
42 How many senators are there? We have one hundred senators.

Trong quá trình phỏng vấn, đọc viết là phần thi dễ nhất nhưng có người đã thi rớt do chủ quan. Hoặc không học kỹ, không hiểu viên chức USCIS đọc và yêu cầu viết cái gì.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây