Câu hỏi thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt

Ngày phỏng vấn quốc tịch Mỹ, USCIS cho phép một số trường hợp có thể tự lựa chọn tiếng Việt để phỏng vấn. Ngoài các điều kiện cần thiết để xin nhập tịch, quý vị phải là thường trú nhân và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Stt Tuổi Thời gian cư trú liên tục
1 Được 55 tuổi vào ngày nộp đơn Thường trú nhân trong ít nhất 15 năm
2 Được 50 tuổi vào ngày nộp đơn Thường trú nhân trong ít nhất 20 năm
3 Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.
4 Đặc biệt, nếu được 65 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm. Chỉ cần học 20 câu hỏi trong phần phỏng vấn 100 câu hỏi đáp về kiến thức công dân.

Khi thi quốc tịch bằng tiếng Việt, quý vị phải đi cùng một thông dịch viên khi phỏng vấn. Thông dịch viên phải thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Những câu hỏi thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt

Khi phỏng vấn quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt theo ngoại lệ 50/20 hoặc 55/15, quý vị không cần phải kiếm tra phần hiểu tiếng anh như: nghe, nói, đọc, viết mà chỉ cần thi 100 câu hỏi về công dân.

Một số câu hỏi yêu cầu quý vị phải cho biết tên thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, thủ phủ tiểu bang của mình.

Một vài câu hỏi có nhiều đáp án, quý vị có thể chọn đáp án dễ nhớ nhất để học. Mời đọc thêm mẹo học 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ để ghi nhớ nhanh hơn.

Tham khảo:

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?