Cách tính thời gian nộp đơn N-400 sớm 90 ngày

Bạn đã qua Mỹ định cư? Bạn có ý định xin nhập quốc tịch sau 1 thời gian sinh sống. Tuy nhiên, bạn chưa biết ngày nộp đơn N-400 xin nhập quốc tịch Mỹ là khi nào?

Bạn có thể sử dụng công cụ tính toán hồ sơ sớm của USCIS. Công cụ này giúp bạn biết chính xác ngày bạn có thể nộp đơn.

Khi bạn nộp đơn trước thời hạn, đơn của bạn sẽ bị từ chối. Các khoản phí nộp đơn cũng không được hoàn lại.

Lưu ý: bạn phải đáp ứng tất cả các điều khiện khác khi bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.

Theo luật, bạn có thể nộp hồ sơ xin nhập tịch sớm 90 ngày bạn hoàn thành yêu cầu cư trú liên tục nếu điều kiện nhập tịch của bạn dựa trên:

  • Thường trú nhân ít nhất 5 năm; hoặc
  • Thường trú nhân ít nhất 3 năm nếu bạn kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Xác định ngày sớm nhất bạn có thể nộp đơn nhập tịch

  1. Bước 1: Truy cập: https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator
  2. Bước 2: Xác định ngày tròn 5 năm hoặc 3 năm của bạn. Ví dụ: nếu ngày trên thẻ xanh của bạn ghi “Ngày 28 tháng 1 năm 2018”. Nghĩa là bạn sẽ đáp ứng yêu cầu về thường trú nhân 5 năm vào ngày 28 tháng 1 năm 2023.
  3. Bước 3: Điền ngày bạn đã tìm ở bước trên vào ô thông tin và xem kết quả.
Công cụ xác định ngày nộp hồ sơ xin nhập tịch sớm

Theo ví dụ trên, nếu bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác, ngày sớm nhất bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ là ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức là 90 ngày trước ngày 28 tháng 1 năm 2023.

USCIS sẽ từ chối đơn của bạn nếu bạn nộp đơn hơn 90 ngày trước ngày đủ điều kiện về cư trú liên tục. Phí khi nộp đơn sẽ không được hoàn lại.

Ngoài ra, đối với đương đơn thi quốc tịch bằng tiếng Việt. Không được nộp sớm 90 ngày mà phải đợi đến thời gian đáp ứng đủ các yêu cầu. Nếu chưa đủ điều kiện về thời gian cư trú và độ tuổi, dù chỉ nộp sớm 1 ngày, phải thi bằng tiếng Anh.

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?