Cách tính ngày nộp đơn N-400 sớm

Sử dụng công cụ tính toán hồ sơ sớm của USCIS để biết ngày bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch N-400. Lưu ý rằng, bạn phải đáp ứng tất cả các điều khiện khác khi bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.

Theo luật, bạn có thể nộp hồ sơ xin nhập tịch trước 90 ngày bạn hoàn thành yêu cầu cư trú liên tục nếu điều kiện nhập tịch của bạn dựa trên:

  • Thường trú nhân ít nhất 5 năm; hoặc
  • Thường trú nhân ít nhất 3 năm nếu bạn kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Xác định ngày sớm nhất bạn có thể nộp đơn nhập tịch

  1. Bước 1: Truy cập: https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator
  2. Bước 2: Xác định ngày tròn 5 năm hoặc 3 năm của bạn. Ví dụ: nếu ngày trên thẻ xanh của bạn ghi “Ngày 28 tháng 1 năm 2018” thì bạn đã đáp ứng yêu cầu về thường trú nhân 5 năm vào ngày 28 tháng 1 năm 2023.
  3. Bước 3: Điền ngày bạn đã tìm ở bước trên vào ô thông tin và xem kết quả.
Công cụ xác định ngày nộp hồ sơ xin nhập tịch sớm

Như vậy, theo ví dụ trên, nếu bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác, ngày sớm nhất bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ là ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức là 90 ngày trước ngày 28 tháng 1 năm 2023.

USCIS sẽ từ chối đơn của bạn nếu bạn nộp đơn hơn 90 ngày trước ngày đủ điều kiện về cư trú liên tục.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?