Thi Nails

Kiến thức cần biết khi thi lý thuyết Nail ở Mỹ

Những kiến thức căn bản cần học thuộc để thi lấy bằng cũng như làm việc trong ngành nail ở Mỹ. Bạn có thể...

Đề thi nail California 2024

Đề thi nail 2024 - Sau khi hoàn thành khóa học 400 giờ, thí sinh chỉ cần vượt qua bài kiểm tra viết để...