Tài liệu học thi lý thuyết lái xe ở New York

213

Cũng như nhiều tiểu bang khác. Tại New York, bạn có thể học bài thi lý thuyết lái xe thông qua sổ tay do sở quản lý cơ giới (DMV) của tiểu bang này.

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh. Bạn có thể tham khảo tại: https://dmv.ny.gov/brochure/mv21.pdf

Bài kiểm tra viết đối với giấy phép Hạng D, M, DJ, MJ hoặc E kiểm tra kiến ​​thức về luật giao thông, kỹ thuật lái xe an toàn, biển báo đường bộ và luật về sử dụng rượu và ma túy khi lái xe.

Để vượt qua bài kiểm tra viết, bạn phải trả lời đúng ít nhất 14 trong số 20 câu hỏi được hỏi, nhưng bạn phải trả lời đúng hai trong bốn câu hỏi về biển báo hiệu đường bộ.

Bạn có thể thực hành bài kiểm tra viết với các câu hỏi có trong Sách hướng dẫn lái xe và bạn có thể tham gia các câu hỏi thực hành trực tuyến tại DMV.

Link: https://dmv.ny.gov/driver-license/drivers-manual-practice-tests

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?