Kinh nghiệm thi quốc tịch Philadelphia, Pennsylvania

125

Chia sẻ kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Các phần thi của mình như sau:

100 câu civics

(10) freedom of religion
(29) the Vice President
(47) the Speaker of the house
(57) men register for the selective service
(70) the first president
(85) Martin Luther King jr

Đọc & Viết

How many senators are there?
We have one hundred senators.

N-400

  • Họ tên
  • Ngày tháng sinh
  • Quốc tịch
  • Thông tin liên lạc
  • Tên ba mẹ
  • Công việc
  • Có ra nước Mỹ trong 5 năm gần đây
  • Kết hôn mấy lần
  • Có mấy đứa con

Trả lời NO: (1), (7), (9), (10), (14), (23), (30)
Trả lời YES: (45) (46) (47) (48) (49) (50)

Mình không bị hỏi what mean.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?