Trang chủThông tin hữu íchThẻ xanh 10 năm về Việt Nam được bao lâu?

Thẻ xanh 10 năm về Việt Nam được bao lâu?

Theo Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ, và những chuyến du lịch ngắn thường không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân.

Tuy nhiên, nếu quý vị cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, thì coi như quý vị đã từ bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ. Có thể không được phép trở về Hoa Kỳ nữa.

Ngoài ra, nếu có bằng chứng xác định rằng quý vị không có ý định chọn Hoa Kỳ là nơi định cư, quý vị sẽ được xem như đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân.

Về Việt Nam trên 12 tháng

Khi có kế hoạch lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ liên tục một năm trở lên, quý vị cần phải xin Giấy phép tái nhập cảnh (Re-Entry Permit, đơn I-131) trước khi rời Hoa Kỳ.

Giấy phép tái nhập cảnh thể hiện rằng quý vị không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân, đồng thời cho phép quý vị tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi lưu trú ở nước ngoài trong thời hạn hiệu lực của giấy phép mà không cần xin thị thực tái nhập cảnh. Giấy phép này thường có thời hạn hai năm kể từ ngày cấp.

Nếu quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát, quý vị có thể đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

Nếu quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ liên tục hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép tái nhập cảnh một cách tự nguyện, quý vị có thể mất tình trạng thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin cấp thị thực định cư. Để biết thêm thông tin về việc du lịch quốc tế khi đang là thường trú nhân, vui lòng truy cập trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.

Thường trú nhân đến Hoa Kỳ theo diện tạm thời (thẻ xanh 2 năm) sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và thường trú nhân chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn. Trong trường hợp này, thường trú nhân đó phải được mở một hồ sơ bảo lãnh mới ở Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư.

Đối với quý vị có dự định xin nhập tịch Hoa Kỳ, việc rời khỏi Hoa Kỳ quá 6 tháng cũng sẽ ảnh hưởng đến điều kiện cư trú liên tục. Trong phần lớn các trường hợp, quý vị phải bắt đầu tính thời gian cư trú liên tục lại từ đầu.

Rời khỏi Hoa Kỳ trên 6 tháng (180 ngày) nhưng không quá 1 năm (365 ngày)

Quý vị có thể xin nhập tịch Mỹ theo đúng tiến trình, tuy nhiên rất phức tạp. Dưới đây là ví dụ về hồ sơ USCIS yêu cầu để chứng minh bạn không làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục:

  • Người nộp đơn đã không chấm dứt công việc của mình tại Hoa Kỳ;
  • Các thành viên gia đình trực tiếp của đương đơn vẫn ở Hoa Kỳ;
  • Người nộp đơn vẫn có toàn quyền vào hoặc tiếp tục sở hữu hoặc thuê nhà ở Hoa Kỳ;
  • Không có việc làm trong khi ở nước ngoài…

Nếu USCIS xác định quý vị đã làm gián đoạn tình trạng thường trú nhân, bạn phải thiết lập một thời gian cư trú liên tục lại từ đầu để đủ điều kiện nhập quốc tịch. Bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch trước 6 tháng đủ điều kiện thời gian cư trú liên tục mới (được tính lại bắt đầu từ ngày bạn quay trở lại Hoa Kỳ)

Ví dụ: bạn thuộc trường hợp yêu cầu thời gian cư trú liên tục là 5 năm để xin nhập quốc tịch. Bạn có chuyến đi ở ngoài Hoa Kỳ 8 tháng và quay trở lại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Nếu USCIS xác định bạn đã làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục, thời gian cư trú liên tục mới sẽ bắt đầu từ ngày bạn quay trở lại là ngày 1 tháng 8 năm 2018. Do đó, bạn chỉ có thể xin nhập quốc tịch sớm nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 (trước 6 tháng khi đủ 5 năm kể từ ngày cư trú liên tục được tính lại 1 tháng 8 năm 2018 đến 1 tháng 8 năm 2023)

Thời gian rời khỏi Hoa Kỳ trên 1 năm

Nếu bạn không nộp đơn N-470 và được chấp thuận, USCIS phải từ chối đơn xin nhập tịch do không đáp ứng được yêu cầu cư trú liên tục nếu người nộp đơn đã liên tục vắng mặt trong khoảng thời gian 1 năm trở lên trong thời gian thời hạn luật định.

Thời gian cư trú liên tục được yêu cầu Thời gian rời khỏi Hoa Kỳ Có thể xin nhập tịch sau…
INA 316

5 năm

Hơn 1 năm

  • 4 năm 6 tháng hoặc
  • 4 năm 1 ngày (đương đơn phải chứng minh được mình không làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục)
INA 319

3 năm

Hơn 1 năm

  • 2 năm 6 tháng hoặc
  • 2 năm 1 ngày (đương đơn phải chứng minh được mình không làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục)

Bất kể thẻ xanh của bạn có thời hạn bao lâu. Việc ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng sẽ khiến việc nhập quốc tịch của bạn thêm phức tạp, thậm chí không được quay trở lại Mỹ nếu chuyến đi 1 năm trở lên. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ và tham vấn luật sư của bạn nếu bạn có ý định ra ngoài nước Mỹ trên 6 tháng.

Lưu ý: đừng tính ngày trở về Mỹ quá sát sao những mốc thời gian 6 tháng, 1 năm. Đôi khi có những sự cố nhỏ mà làm cho chuyến đi thành trên 6 tháng. Ví dụ: trễ máy bay, hãng máy bay dời ngày chuyến bay, bị bệnh…

Tham khảo: https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-d-chapter-3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây