Hợp chủng quốc hoa kỳ có bao nhiêu tổng thống?

87

Tính đến năm 2021, hợp chủng quốc Hoa Kỳ có 46 đời tổng thống. Tổng thống hiện tại là ông Joe Biden sinh năm 1942 là thành viên đảng dân chủ.

Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ông George Washington. Ông được coi là Father of the United States (cha đẻ của nước Mỹ).

Theo hiến pháp, tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm và nhưng không được quá hai hai nhiệm kỳ (8 năm).

Bầu cử tổng thống diễn ra 4 năm một lần. Ngày lựa chọn cử tri đoàn bầu tổng thống sẽ là ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11.

Cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngày bầu cử tiếp theo sẽ là thứ ba, 5 tháng 11, 2024.

Tên 46 tổng thống Hoa Kỳ

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?