Trang chủThi quốc tịch MỹHướng dẫn xem kết quả thi quốc tịch Mỹ

Hướng dẫn xem kết quả thi quốc tịch Mỹ

Hướng dẫn đọc kết quả của kỳ thi nhập tịch Mỹ. Sau phần phỏng vấn English Test và Civics Test. Officer đưa mẫu N-652 (Naturalization interview results) thông báo kết quả phần thi cho bạn. Người Việt USA sẽ hướng dẫn bạn đọc kết quả và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Thông báo đậu phỏng vấn

Nếu officer đánh dấu [x] vào các mục như hình bên dưới.

You passed the tests of English and U.S. history and government
Bạn đã vượt qua bài kiểm tra tiếng anh và lịch sử, công quyền.

Congratulations! Your application has been recommended for approval. At this time, it appears that you have established your eligibility for naturalization. If final approval is granted, you will be notified when and where to report for the Oath Ceremony.
Xin chúc mừng! Hồ sơ của bạn đã được đề xuất để phê duyệt. Tại thời điểm này, điều này cho thấy rằng bạn đã được xác nhận đủ điều kiện để nhập tịch. Nếu sự chấp thuận cuối cùng được chấp thuận, bạn sẽ được thông báo khi nào và ở đâu để làm lễ tuyên thệ.

Xin chúc mừng, bạn đã vượt qua bài kiểm tra tiếng anh và lịch sử, công quyền. Đơn xin nhập tịch của bạn sẽ được đề nghị chấp thuận.

Nếu viên chức USCIS chỉ chọn 2 mục

[✓] You passed the tests of English and U.S. history and government
[✓] USCIS will send you a written decision about your application.

Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ sẽ xem lại hồ sơ và gửi quyết định cho bạn sau vài ngày.

Nếu bạn bị đánh dấu [x] vào mục: A decision cannot yet be made about your application (chưa thể đưa ra quyết định về đơn đăng ký của bạn).

Thông thường là đậu. Sở di trú cần xác minh thêm thông tin hoặc cần bạn gửi thêm hồ sơ

Trường hợp này thông thường là đậu. Sở di trú và nhập tịch cần xác minh thêm thông tin hoặc yêu cầu bạn gửi thêm hồ sơ. Từ thời điểm nhận giấy này, hãy thường xuyên kiểm tra xem có nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của USCIS không.

Nếu viên chức USCIS đánh dấu vào phần Follow the instructions on Form N-14. Bạn cần phải theo hướng dẫn của mẫu N-14 để thêm thông tin, tài liệu và mẫu đăng ký. Sau vài bữa USCIS sẽ gửi thông báo cho biết bạn cần bổ sung gì. Thông thường sau khi bổ sung đầy đủ thông tin yêu cầu là đậu.

Thông báo rớt phỏng vấn

Khi giám khảo đánh vào 1 trong các mục có chữ another opportunity nghĩa là bạn đã rớt phỏng vấn.

Ví dụ như hình bên dưới: bạn không đậu phỏng vấn vì không đạt yêu cầu phần speak (nói) và understand English (hiểu tiếng anh). Nếu bạn đã đậu phần 100 câu lịch sử trước đó, lần sau bạn chỉ cần thi lại 2 phần này bao gồm phần nói tiếng anh, hỏi yes/no, what mean.

Hoặc giám khảo sẽ đánh vào mục You did not pass the second and final… nếu bạn thi rớt lần phỏng vấn thứ 2. Sau lần này bạn sẽ bắt đầu nộp hồ sơ thi quốc tịch lại từ đầu.

Thông báo bạn bị rớt phỏng vấn lần 2

Trên đây là một số thông báo phổ biến sau khi bạn phỏng vấn quốc tịch Mỹ. Bạn có thể tự xem và biết kết quả quá trình thi của mình. Sau phần này, nếu đậu bạn sẽ cần chuẩn bị để làm lễ tuyên thệ nhập tịch Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây