Trang chủTin tứcHướng dẫn về mức nghèo Poverty Guidelines là gì?

Hướng dẫn về mức nghèo Poverty Guidelines là gì?

Hướng dẫn của liên bang về mức nghèo được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) ban hành hằng năm. Hướng dẫn này được một số chương trình liên bang xác định ai là người có đủ điều kiện để tham gia, chẳng hạn như Medicaid, SNAP, WIC…

Các hướng dẫn về mức nghèo đôi khi được gọi một cách lỏng lẻo là “mức nghèo liên bang (FPL – federal poverty level), nhưng cụm từ đó không rõ ràng và nên tránh, đặc biệt là trong các tình huống (ví dụ: lập pháp hoặc hành chính) quan trọng về độ chính xác.

Quá trình bảo lãnh thân nhân hoặc xin miễn giảm lệ phí thi quốc tịch cũng yêu cầu thu nhập dựa theo huống dẫn về mức nghèo liên bang, hoặc bội số phần trăm của chúng, chẳng hạn như 125%, 138%, 150% hoặc 185%. Ví dụ: 125% của HHS Poverty Guidelines là mức thu nhập dành cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ bảo lãnh.

Hướng dẫn về điều kiện tài chính cho người bảo lãnh
Ví dụ về hướng dẫn về điều kiện tài chính cho người bảo lãnh – Nguồn: USCIS

Để biết thông tin mới nhất, xin mời bạn đến trang thông tin: HHS.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây