Mức thu nhập tối thiểu bảo lãnh thân nhân Mỹ

Để tính thu nhập cần thiết để làm bảo trợ tài chính, người bảo lãnh bên Mỹ phải so chiếu mức thu nhập hiện tại với mức 125% of HHS Poverty Guidelines (125% mức chuẩn nghèo của bộ y tế và dân sinh Hoa Kỳ)

Bạn có thể tham khảo bảng thu nhập tối thiểu để bảo lãnh gia đình cho 48 tiểu bang và Alaska và Hawaii ở hình bên dưới.

  • Mức thu nhập của gia đình sẽ căn cứ theo tổng số thành viên trong gia đình, bao gồm cả những người được bảo lãnh.
  • Mức 100% so với HHS Poverty Guidelines là cho quân nhân Hoa Kỳ. Nếu bạn không phải quân nhân thì có thể tham khảo cột 125%.
  • Cứ tăng thêm 01 người, thì cộng thêm $5.675 đến $7.100 tùy vào khu vực.

Ví dụ: Ông James Nguyễn (không phải quân nhân) sống ở Garden Grove, hiện ông đã ly dị vợ. Ông James đã cưới vợ mới ở Việt Nam. Nay ông làm thủ tục bảo lãnh đưa vợ và 1 con riêng của vợ từ Việt Nam sang Mỹ. Vậy thu nhập tối thiểu của ông bao nhiêu để đủ bảo trợ tài chính?

  • Bản thân ông James: 01
  • Vợ của ông: 01
  • Con riêng của vợ: 01

Quy mô gia đình này có tổng cộng 1 + 1 + 1 = 3 người. Như vậy mức thu nhập cần thiết để bảo trợ tài chính là bằng hoặc cao hơn $27.450.

Thông thường người bảo lãnh cũng chính là người bảo trợ tài chính. Trong trường hợp người bảo lãnh không đủ tài chính, người này cần phải tìm người đồng tài trợ (co-signer).

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?