Trang chủThông tin hữu íchSự khác nhau giữa hiện diện thực tế và thời gian cư trú liên tục

Sự khác nhau giữa hiện diện thực tế và thời gian cư trú liên tục

Sự hiện diện thực tế và thời gian cư trú liên tục là những điều kiện bạn cần chú ý khi muốn xin nhập quốc tịch Mỹ sau một thời gian làm thường trú nhân.

Sự khác nhau giữa hiện diện thực tế và thời gian cư trú liên tục

Hiện diện thực tế

Hiện diện thực tế là tổng số ngày quý vị ở trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ và không bao gồm thời gian quý vị ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Mỗi ngày quý vị ở ngoài phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ đều không được tính vào tổng thời gian hiện diện thực tế.

Nếu quý vị rời khỏi Hoa Kỳ một thời gian dài, hoặc có nhiều chuyến du lịch ngắn ở nước ngoài, có thể quý vị sẽ không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiện diện thực tế.

Để tính thời gian hiện diện thực tế của mình, quý vị hãy tính tổng thời gian quý vị đã sống ở Hoa Kỳ. Sau đó trừ đi tất cả những ngày quý vị đã đi nước ngoài. Ở đây cũng tính luôn cả các chuyến đi du lịch ngắn ở Canada hay Mê-hi-cô.

Ví dụ, nếu quý vị đi chơi ở Mê-hi-cô vào cuối tuần, quý vị vẫn phải tính chuyến đi này khi tính tổng số ngày quý vị đã ở nước ngoài.

Vì vậy, nếu tổng thời gian quý vị ra khỏi nước Mỹ là hơn 18 tháng đối với diện xin nhập quốc tịch 3 năm hoặc hơn 30 tháng với diện 5 năm. Quý vị không đủ điều kiện để xin nhập tịch.

Thời gian cư trú liên tục

Cư trú liên tục là tổng thời gian quý vị đã cư trú ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch. Nếu quý vị có một chuyến đi nước ngoài quá dài, quý vị có thể làm gián đoạn thời gian cư trú liên tục của mình. Thời gian cứ trú liên tục sẽ được tính lại từ khi quý vị quay lại Mỹ.

  • Rời nước Mỹ trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm. Nếu không cung cấp được hồ sơ chứng minh mình không gián đoạn tình trạng cư trú liên tục, quá trình xin nhập tịch của bạn sẽ bị từ chối. Khi rơi vào tình huống này, phải cung cấp hồ sơ rất phức tạp.
  • Rời nước Mỹ 1 năm trở lên. Quý vị đã làm gián đoạn tình trạng cư trú liên tục.

Vì vậy, quý vị không nên đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng để tránh những rắc rối cho việc xin nhập quốc tịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây