Đổi giờ Mỹ sang giờ Việt Nam

Bộ công cụ chuyển đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ và ngược lại. Công cụ chính xác và dễ thao tác, có chức năng chọn ngày để chuyển đổi.

Đổi giờ California sang Việt Nam

Sử dụng công cụ chuyển đổi giờ California sang giờ Việt Nam. Chênh lệch giờ Việt Nam và California là 14 tiếng (Giờ mùa hè) hoặc 15 tiếng (giờ mùa đông).


Chọn Giờ:
Chọn Phút:

Đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ (California, Arizona, Texas, NewYork)

Để biết 7h tối, 9h tối, 20 giờ, 1 giờ sáng Việt Nam là mấy giờ bên Mỹ, sử dụng công thức đổi giờ sau:

  • Giờ Việt Nam sang giờ California: giờ Việt Nam trừ 14 (giờ mùa hè) hoặc 15 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ Arizona: giờ Việt Nam trừ 6 (giờ mùa hè) hoặc 7 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ Texas: giờ Việt Nam trừ 5 (giờ mùa hè) hoặc 6 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ NewYork: giờ Việt Nam trừ 4 (giờ mùa hè) hoặc 5 tiếng (giờ mùa đông).

Nếu kết quả ra số âm. Chúng ta cộng thêm 24 là ra giờ nơi tiểu bang mình cần đổi.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?