Công cụ đổi giờ Mỹ sang giờ Việt Nam

Công cụ chuyển đổi giờ Mỹ (California) sang giờ Việt Nam và ngược lại. Công cụ chính xác và dễ thao tác, có chức năng chọn ngày để chuyển đổi.

Đổi giờ California sang Việt Nam

Sử dụng công cụ chuyển đổi giờ California sang giờ Việt Nam. Chênh lệch giờ Việt Nam và California là 14 tiếng (Giờ mùa hè) hoặc 15 tiếng (giờ mùa đông).


Chọn Giờ:
Chọn Phút:

Đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ (California, Indiana, Texas, NewYork)

Để biết 8h sáng, 9h sáng, 10h sáng, 16 giờ, 7h tối, 9h tối, 10h tối Việt Nam là mấy giờ bên Mỹ, sử dụng công thức đổi giờ sau:

  • Giờ Việt Nam sang giờ California: giờ Việt Nam trừ 14 (giờ mùa hè) hoặc 15 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ Indiana: giờ Việt Nam trừ 13 (giờ mùa hè) hoặc 14 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ Texas: giờ Việt Nam trừ 12 (giờ mùa hè) hoặc 13 tiếng (giờ mùa đông).
  • Giờ Việt Nam sang giờ NewYork: giờ Việt Nam trừ 11 (giờ mùa hè) hoặc 12 tiếng (giờ mùa đông).

Nếu kết quả ra số âm. Chúng ta cộng thêm 24 là ra giờ nơi tiểu bang mình cần đổi. Ví dụ: 10h tối Việt Nam là 7h sáng California vào giờ mùa đông hoặc 8h sáng giờ mùa hè. Bạn có thể dùng công cụ bên dưới để đổi giờ Việt Nam sang giờ Mỹ.


Chọn Giờ:
Chọn Phút:

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?