Tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe Massachusetts

Massachusetts là tiểu bang cho phép thi lý thuyết bằng tiếng Việt. Bài kiểm tra kiến thức MA RMV bao gồm 25 câu hỏi và bạn cần trả lời đúng 18 câu để vượt qua (72%).

Các chủ đề trong bài kiểm tra bao gồm lạm dụng rượu, đình chỉ và vi phạm cho người từ 16.5 – 18 tuổi, cũng như luật giao thông và nhận biết các biển báo. Tất cả được lấy trong sổ tay lái xe (tiếng Anh).

Tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe Massachusetts tiếng Việt

Bạn có thể làm thử bài kiểm tra thi lý thuyết lái xe massachusetts bằng tiếng Anh tại đây.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?