Nội dung thi thực hành Nails tại California

Thi thực hành kỹ thuật làm móng quốc gia bao gồm 7 phần lĩnh vực chính. Các phần lĩnh vực chính dựa trên phân tích nghề nghiệp quốc gia. Kỳ thi này sẽ có thời gian là 110 phút.

Cập nhât: hiện nay tại California đã bỏ bài thi thực hành.

Các nội dung thi thực hành kỹ thuật làm móng

1. Chuẩn bị Khu vực Làm việc, Chuẩn bị cho Khách hàng và Sắp xếp Dụng cụ (15 phút)
2. Cắt Sửa Móng Tay và Bôi Sơn Bóng (20 phút)
3. Chuẩn bị Khu vực Làm việc và Khách hàng Mới , Sắp xếp Dụng cụ (10 phút)
4. Gắn và Dũa Móng Giả (20 phút)
5. Đắp Móng Giả (20 phút)
6. Loại bỏ Móng Giả (20 phút)
7. Quy Trình Xử Lý Khi Tiếp Xúc Với Máu (Thời gian cá nhân, 5 phút cho mỗi thí sinh)

Mời quý vị tham khảo tài liệu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 2021 về kỳ thi thực hành ky thuật làm móng quốc gia California.

Chia sẻ
Sáng lập website Người Việt USA. Mong muốn của tôi là chia sẻ thông tin về cuộc sống người Việt ở Hoa Kỳ và các tin tức liên quan. Các kinh nghiệm cho người mới đến Hoa Kỳ định cư.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?